Privacy

Persondatapolitik for Dania Connect A/S

1.      Indledning

Dania Connect A/S’ Persondatapolitik (herefter politikken) beskriver de styrende principper for, hvordan Dania Connect A/S (herefter Dania) behandler persondata jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 for behandling af persondata. Politikken forklarer, hvad persondata er, hvilke typer persondata vi indsamler, til hvilke formål dataene indsamles, hvordan de behandles, og hvilke rettigheder du har i denne forbindelse. Du kan trygt stole på, at dine persondata behandles med omhu og efter gældende principper.

2.      Formål

Formålet med politikken er at sætte rammerne for, hvordan vi behandler persondata på vores klienter, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre.

3.      Målgruppe

Politikken er gældende for alle medarbejdere, kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Hvis politikken strider mod lokale krav og ønsker, er det op til den databeskyttelsesansvarlige at godkende eventuelle afvigelser og orientere relevante parter.

4.      Hvad er persondata?

Persondata er enhver form for oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person, f.eks. dine kontaktoplysninger.

5.      Generelle principper for behandling af persondata

Dania har vi følgende styrende principper for behandling af persondata:

 • Vores medarbejdere, kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere kan være trygge ved vores behandling af deres persondata
 • Vi behandler kun persondata, når vi har et klart formål med det
 • Vi overholder databeskyttelsesforordningen
 • Vores medarbejdere er uddannet i at behandle persondata sikkert
 • Vi behandler persondata sikkert i vores IT-systemer
 • Vi tilstræber, at persondata altid er opdateret og opbevarer kun persondata, så længe det er nødvendigt for formålet og/eller opfyldelse af relevant lovgivning
 • Vi sikrer, at vores samarbejdspartnere lever op til databeskyttelsesforordningen
 • Vi er velforberedte på håndtering af et databrud, hvis dette skulle ske

6.      Dine rettigheder

Oplysningspligt
 • Du har ret til at modtage oplysninger om, hvilke persondata vi behandler om dig.
Ret til indsigt
 • Du har ret til at få adgang til og modtage de persondata om dig, du har givet til Dania.
 • Du har ret til at modtage en række oplysninger om den eller de behandlinger, Dania foretager af dine persondata.
Ret til berigtigelse og sletning
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.
 • Såfremt dine persondata er blevet videregivet til tredjemand, bliver denne informeret herom ved berigtigelse eller sletning.
Ret til at tilbagekalde dit samtykke
 • En del af Danias behandlingsaktiviteter kan være baseret på dit samtykke. I så fald har du ret til at tilbagekalde dit samtykke når som helst. Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker ikke legitimiteten af databehandling foretaget inden en sådan tilbagekaldelse.
 • Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil Dania og tredjeparter involveret i behandling af persondata ophøre med at behandle dine persondata, medmindre og i det omfang den fortsatte behandling eller opbevaring er tilladt eller påkrævet i henhold til persondataforordningen eller andre gældende love og bestemmelser.
Ret til at klage
 • Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine persondata, bedes du kontakte Dania ved at sende din klage til dania@daniaconnect.dk
 • Du har endvidere ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine persondata. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
 • Alle ovenstående rettigheder håndteres ved henvendelse til kontaktpersonen hos Dania anført nedenfor.

7.      Kontaktoplysninger og persondataansvar

Dania er persondataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Dania Connect A/S

Vandvejen 7, niveau 4

8000 Aarhus C

CVR 5477 1215

Tlf. 8931 6500

Mail dania@daniaconnect.dk

Kontaktperson

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne persondatapolitik eller Danias behandling af dine persondata, kan du kontakte Louise Meier ved at sende en mail til lme@daniaconnect.dk

8.      Specifikke persondata politikker

Du kan læse mere om vores specifikke persondata politikker her:

For jobsøgende: [Klik her]

For medarbejdere (funktionærer): [link]

For medarbejdere (timelønnede): [link]

For vognmænd og øvrige leverandører [klik her]