Co2 Beregner

Sådan bruges CO2 beregneren:

  1. Indtast antal årlige containertransporter, der skal udregnes CO2 udledning på
  2. Vælg udleveringsdepot, dvs. den danske eller tysk havne, hvor containerne afhentes med lastbil
  3. Vælg adressen i Danmark (postnr./by) hvor containeren lastes eller tømmes
  4. Vælg indleveringsdepot, dvs. den havn, hvor containerne indleveres med lastbil
  5. Afkryds feltet ”Inkludér feeder”, hvis CO2 udledningen på feederen mellem Tysk og Dansk havn skal medregnes
  6. Beregningen udfyldes for to alternativer, hvor forskellen i co2 udledning beregnes og gør det nemt og overskueligt at vælge det bedste alternativ
  7. Baggrundsdata og kilder for CO2 beregningen kan ses her