Co2-kalkylator

Hur man använder CO2-kalkylatorn:

  1. Ange antalet årliga containertransporter som CO2-utsläppen ska beräknas på
  2. Välj leveransdepå, d.v.s. den danska eller tyska hamnen där containrarna hämtas med lastbil
  3. Välj adressen i Danmark (postnummer/ort) där containern lastas eller töms
  4. Välj avlämningsdepå, d.v.s. hamnen där containrarna levereras med lastbil
  5. Kryssa i rutan "Inkludera feeder" om CO2-utsläppen på feedern mellan tyska och danska hamnar ska inkluderas
  6. Beräkningen är klar för två alternativ, där skillnaden i CO2-utsläpp beräknas och gör det enkelt och tydligt att välja det bästa alternativet
  7. Bakgrundsdata och källor för CO2-beräkningen kan ses här