Ansvarlighed

Når rettidig omhu og nutidig omtanke mødes på vejen

Bæredygtigt **tankegods**

Verden har mere end nogensinde brug for, at vi alle sammen tænker os om. Og tænker langt. Både som nationer, virksomheder og individer.

Nogle valg og handlinger sætter større aftryk end andre og gør det muligt at gøre en mærkbar forskel. I dag, i morgen og i fremtiden. Derfor udfolder vi ansvarligheden i det, vi kalder “De ni omtanker”.

Nr. 1 - CO₂-aftryk

Vi vil reducere CO2-aftrykket pr. kørt kilometer med 50%* * 2015-2025

En dag er vores lastbiler CO2-neutrale. En dag …

Omkring 6 procent af Danmarks samlede CO2-udslip kommer fra den danske lastbilpark. Som transportvirksomhed har vi derfor et stort ansvar for at nedbringe vores emission.

Den vigtigste løsning er ny teknologi og ikke mindst alternative drivmidler. Vi har derfor fuld fokus på hele tiden at være i front på de grønne teknologier, bl.a. gennem et tæt samarbejde med lastbilproducenterne.

Derudover uddanner vi løbende vores chauffører i at køre på den mest miljømæssigt forsvarlige måde.

Nr. 2 - Tomme Kørsler

Vi vil reducere kørslen med tomme skibscontainere med 4 mio. kilometer * 2015-2025

En kilometer uden gods er en kilometer uden mening

Når en container er blevet aflæsset hos en kunde, returneres den oftest tom til havneterminalen. Dermed udledes store mængder CO2 på at transportere tom luft.

Løsningen på problemet hedder genlæsning. Altså at den tomme container udnyttes til at transportere gods den modsatte vej. Det kræver imidlertid en særdeles effektiv logistik. For at optimere vores andel af genlæsninger og spare flest mulig ”tomme kilometer” har vi derfor implementeret et af transportbranchens førende flådestyringssystemer, Synchronicer.

Vi har samtidig udviklet konceptet Spotrate, der giver vores kunder mulighed for at booke en ”last minute container” og få udført deres eksportkørsel til spotpris. Med Spotrate opnår vi med andre ord en win win, hvor kunderne sparer penge, og vi (og miljøet) sparer tomme kilometer.

Nr. 3 - Bæredygtig teknologi

Vi vil have konstant fokus på ny og bæredygtig teknologi

Bæredygtig godstransport starter med tanken

Den sikreste vej til at udlede mindre CO2 er naturligvis at køre færre kilometer. Derfor er det også grøn ansvarlighed, når vores kunder sejler deres containere til eller fra en dansk containerhavn frem for at losse i fx Hamborg og dermed øge vejtransporten betragteligt.

At vi udelukkende fokuserer på indlandskørsel med containergods, ændrer naturligvis ikke ved, at vi som transportør har en vigtig opgave i at få vores mange lastbiler til at udlede mindst muligt CO2 (og andre skadelige stoffer). Vi følger derfor løbende udviklingen af nye og mere miljøvenlige drivmidler som biodiesel, biogas og brint, ligesom vi deltager aktivt i udvikling og test, bl.a. gennem et tæt samarbejde med Aarhus Havn og andre relevante aktører.

Desuden er vi klar til at teste og implementere nye teknologiske løsninger i vores lastbilflåde, fx hvis det besluttes af elektrificere dele af det danske vejnet, som man forsøgsvis har gjort i bl.a. Sverige og Tyskland.

Nr. 4 - Grønne investeringer

Vi vil øremærke 1 mio. kroner årligt* til grønne investeringer * Frem til 2025

Vi er grønne. Både i hjertet og på bundlinjen

Vi tror på, at den grønne omstilling giver mening; både for klimaet, samfundsøkonomien og den enkelte virksomhed og borger.

Når vi har besluttet, at vi hvert år frem til 2025 (indtil videre) vil øremærke 1 mio. kroner i budgettet til grønne investeringer, er det derfor ikke bare en nødvendig pligt. Det er sund fornuft. Og helhjertet vilje.

Nr. 5 - Klimakompensering

Vi vil gøre det nemt for vores kunder at klimakompensere indlandsfragten af deres containergods

Nogle regnskaber skal helst være i minus

Den mængde CO2, en virksomhed indirekte udleder ved at transportere råvarer, halvfabrikata og færdige produkter i værdikæden, tæller med i virksomhedens samlede emission jfr. scope 3 i Paris-aftalen. Vores kunder har derfor behov for både at kunne dokumentere og minimere denne CO2-udledning.

Hos Dania Connect er vi i stand til at levere valide tal på udledningen fra hver enkelt transportopgave. Vores kunder har samtidig en både nem og troværdig mulighed for at neutralisere udledninger helt ned til 1 ton og dermed forbedre deres CO2-regnskab. I praksis sker det enten via vores samarbejde med NRGI om plantning af Klimaskov i Danmark eller gennem en af verdens førende udbydere af klimaprojekter og CO2-kompensering, schweiziske South Pole.

Som en vigtig tryghed er South Pole certificerede efter internationale standarder, herunder Gold Standard. Carbon-kompenseringen via South Pole kan tillige ske på flere forskellige måder. Vores kunder kan således frit vælge det South Pole-projekt, der bedst matcher virksomhedens CSR-profil, herunder skovbevaring, hydropower og rent drikkevand.

Nr. 6 - Sikker kørsel

Vi vil eliminere ulykker helt* for medarbejdere, vognmænd og omgivelser * 2025

Sikkerhed først. Og sidst. Og derimellem

Vores lastbiler kan veje op til 54 tons med trailer og container. Når det handler om trafiksikkerhed og sikkerhed i forbindelse med af- og pålæsning, er vi derfor kompromisløse.

For at eliminere ulykker helt uddanner vi løbende vores chauffører. Samtidig opbygger vi gennem konstant fokus et fælles mindset, hvor enhver handling og ethvert valg tager afsæt i mantraet om ”sikkerhed først, sidst og derimellem”.

Som et vigtigt element i vores arbejde med sikkerhed har vi gjort det nemt og effektivt for chauffører og øvrige medarbejdere at rapportere eventuelle uheld i trafikken. På den måde sikrer vi, at alle uheld rapporteres systematisk, og at vores Lost Time Injury Frequency (LTIF) hele tiden er opdateret - og nedadgående. Mod nul.

Nr. 7 - Arbejdsforhold

Vi vil sikre alle medarbejdere ordnede arbejdsforhold under gældende overenskomst

Når det gælder arbejdsforhold, taler vi alle det samme sprog

Som virksomhed handler ansvarlighed også om at tage ordentligt vare på de mennesker, der bruger næsten halvdelen af deres vågne timer i virksomhedens tjeneste.

Hos Dania Connect lægger vi afgørende vægt på, at samtlige medarbejdere er ansat under gældende overenskomster. I vores verden er vi alle sammen ens. Uanset hudfarve, religion og nationalitet.

Nr. 8 - Sundhed og trivsel

Vi vil maksimere sundhed og trivsel hos medarbejdere og vognmænd gennem tilfredshedsundersøgelser og løbende indsatser

Nogle resultater måler vi i smil

For at fastholde et højt niveau af sundhed og trivsel hos vores medarbejdere og vognmænd gennemfører vi som minimum en årlig tilfredshedsundersøgelse.

På baggrund af de indkomne svar og vores målinger på sundhed og sygefravær tilpasser vi løbende vores indsatser og tilbud til medarbejderne. Vi sikrer på den måde, at tilbuddene hele tiden matcher medarbejdernes ønsker, fx i form af fri adgang til fitnesstræning, adgang til fysioterapeut og lignende.

Nr. 9 - Lokale hensyn

Vi vil tilrettelægge vores kørsel ud fra en grundig gennemgang af lokale hensyn

Sikkerhed er (også) et spørgsmål om rette tid og sted

Dania Connect tilbyder med konceptet ”Gensyn med Hensyn” at udføre en lokal hensynsgennemgang. Gennemgangen følger en standardskabelon og udfyldes elektronisk af en specialuddannet chauffør.

Med ”Gensyn med Hensyn” gennemgår vi bl.a. lokale trafikforhold, skoleveje, kørselsmønstre og fysiske forhold omkring kundens af- og pålæsningsfaciliteter. Alt sammen med det mål at maksimere sikkerheden for både lokalsamfundet, kundens medarbejdere og vores egne folk.