Om Dania

Hos Dania Connect gør vi verden mindre, vejen kortere og kørslen med skibscontainere mere bæredygtig

Siden 1938 har en stadig voksende flåde af tog, lastbiler og trailere hos Dania Connect forbundet de skandinaviske containerhavne med start- og slutdestinationer for oversøisk gods.

Hver eneste last bliver håndteret og transporteret med den nødvendige præcision – og med dokumenteret ansvarlighed i forhold til klima, miljø, sikkerhed og arbejdsvilkår.

I et kvart århundrede løb der lyseblåt blod i vores virksomheds årer. Et arvegods, der fortsat definerer os i både holdning og handling.

Hos Dania Connect er alle veje derfor brolagt med rettidig omhu – og nutidig omtanke.

×

Ejerne af Dania Connect

Group CEO Frank Hjortekær-Jensen (foto) ejer 50,1% af moderselskabet bag Dania Group, mens de resterende 49,9% ejes af den danske kapitalfond Blue Equity. I 2012 overtog Frank ejerskabet af Dania Connect A/S (dengang Dania Trucking A/S) fra A.P. Møller – Mærsk Gruppen ved et management buyout, mens Blue Equity købte sig ind i virksomheden i 2022. Herudover har hele ledelsen samt størstedelen af medarbejderne en ejerandel i Dania Group.

Frank har en lang erfaring fra transportbranchen, ligesom en lederuddannelse fra årene under den lyseblå stjerne stadig skinner igennem i flere aspekter af driften. Ikke mindst når det gælder kvaliteter som omhu, omtanke og forretningsmoral.

Frank Hjortekær-Jensen på LinkedIn

En lang historie. Kort

1938
Shipping-agenturet Thor Jørgensen A/S (TJ) grundlægges i København.
1976
Dania Trucking A/S udskilles som separat selskab.
2007
Indlandsaktiviteterne i APMM, herunder Dania Trucking A/S, udskilles i en separat division og bliver en del af APM Terminals.
2020
Som led i en opdatering af virksomhedens profil skifter Dania Trucking A/S navn til Dania Connect A/S.
2023
Dania koncernen køber Sveriges største transportør af skibscontainere, GDL Sjöcontainer AB.
1965
Som det første agentur I Danmark tilbyder TJ transport fra havn til dør.
1987
A.P. Møller - Mærsk gruppen overtager TJ og Dania Trucking A/S.
2012
Ledelsen i Dania Trucking A/S overtager virksomheden i et management buyout.
2022
Den danske kapitalfond Blue Equity køber 40% af Dania Connect A/S.
1938
Shipping-agenturet Thor Jørgensen A/S (TJ) grundlægges i København.
1965
Som det første agentur I Danmark tilbyder TJ transport fra havn til dør.
1976
Dania Trucking A/S udskilles som separat selskab.
1987
A.P. Møller - Mærsk gruppen overtager TJ og Dania Trucking A/S.
2007
Indlandsaktiviteterne i APMM, herunder Dania Trucking A/S, udskilles i en separat division og bliver en del af APM Terminals.
2012
Ledelsen i Dania Trucking A/S overtager virksomheden i et management buyout.
2020
Som led i en opdatering af virksomhedens profil skifter Dania Trucking A/S navn til Dania Connect A/S.
2022
Den danske kapitalfond Blue Equity køber 40% af Dania Connect A/S.
2023
Dania koncernen køber Sveriges største transportør af skibscontainere, GDL Sjöcontainer AB.