**Moving goods.** With care

Hos Dania Connect gör vi världen mindre, vägen kortare och transporten av sjöcontainer mer hållbar.

×

Sedan 1938 har Dania Connects effektiva flotta av tåg, dragbilar kopplat ihop de skandinaviska containerhamnarna med inrikes start- och slutdestinationer för utländskt gods.

Idag hanteras och transporteras varje container med precision – och med dokumenterat ansvar i förhållande till klimat, miljö, säkerhet och arbetsförhållanden.

Våra nio omtankar

På Dania Connect fokuserar vi på nio områden där vi kan göra en märkbar skillnad. Vi kallar det "Våra nio omtankar".