**Moving goods.** With care

Hos Dania Connect gör vi världen mindre, vägen kortare och transporten av sjöcontainer mer hållbar.

×

Sedan 1938 har Dania Connects effektiva flotta av tåg, dragbilar kopplat ihop de skandinaviska containerhamnarna med inrikes start- och slutdestinationer för utländskt gods.

Idag hanteras och transporteras varje container med precision – och med dokumenterat ansvar i förhållande till klimat, miljö, säkerhet och arbetsförhållanden.