Produkter & tjänster

Ditt gods. Våra lastbilar & tåg. En perfekt kombination.

På Dania Connect har vi en stor och mångsidig flotta av tåg, lastbilar och utrustning för att hantera din container.

Vi erbjuder transport av alla typer av sjöcontainers- och alltid i enlighet med gällande lagstiftning, gällande totalvikt, axellast och mått på lastbilståget m.m.

Chassitransporter

De flesta containrar, som inte har för stora dimensioner, övervikt eller kräver kylning, transporteras på vanliga standardchassin (släp). På Dania Connect har vi en av landets största flottor av standardchassin och kan därför utföra din containertransport med både precision och flexibilitet.

Chassitransport är en tidsbestämd tjänst där du som kund kan boka en fast tid, oavsett om containern skall levereras ut i landet eller i närheten av de hamnar som vi opererar utifrån.

Vår flotta på 350 fordon opererar i hela landet med utgångspunkt från Sveriges största containerhamnar i södra och mellersta Sverige. Transportledning sköts från våra kontor i Göteborg, Helsingborg och Stockholm.

Simatransporter

Om dina containrar ska ställas på marken på destinationen transporterar vi dem på någon av våra många sidlastare. Vi har även sidlastare som kan transportera 45' containrar. För att hantera containrarna optimalt och med högsta möjliga säkerhet har alla våra sidlastarförare genomgått specialutbildning.

Våra 35 sidlastarekipage opererar i hela landet med utgångspunkt från Sveriges största containerhamnar i södra och mellersta Sverige. Transportledning sköts från våra kontor i Göteborg, Helsingborg och Stockholm.

Tank och bulktransporter

Tank & bulktransport utförs med våra specialanpassade fordon och klarar idag samtliga ADR klasser.

Våra 20 tank & bulk ekipage opererar från Göteborg och Helsingborg. Transportledning sköts från vårt kontor i Helsingborg där vår utbildade personal tar hand om era transporter.

Intermodalt

Våra tågpendlar är ett klimatsmart, kostnadseffektivt, enkelt och snabbt alternativ där du som kund lägger en bokning hos oss.

Vi tar hand om resten. Du som kund behöver inte göra någonting extra.

Genom att använda olika transportsätt kan vi utnyttja varje transportsätt på ett optimalt sätt och minska kostnader och miljöpåverkan samtidigt som man ökar effektiviteten.

Med eldrift till/från terminalerna, HVO100 fossilfri diesel till/från slutkund reducerar vi CO2 utsläppen med upp till 90%.

Kombiterminaler

För att nå våra nationella miljömål måste mer gods flyttas från väg till järnväg. Vi är förberedda genom att vi opererar två terminaler i mycket expansiva regioner i Sverige, Helsingborg och Katrineholm.

På kombiterminalerna utför vi lyft av trailers och containers från lastbil till järnvägsvagnar. Kombiterminalerna har också ytor för lagring av olika typer av gods.

Våra reachstackers är utrustade med truckdatorer och vi kan överföra informationen mellan de olika aktörerna i transportkedjan digitalt. Våra kombiterminaler har hög säkerhet med både kameraövervakning och larmsystem. Vi erbjuder även depåverksamhet.

Kontinenttransporter

Vi erbjuder transporter till och från flertalet hamnar på kontinenten såsom Hamburg, Rotterdam och Antwerpen. Kontakta vår försäljningsavdelning för priser och information.

Kundportaler

Dania Connects Track & Trace-lösning låter dig följa dina containrar hela vägen från terminal till dörr.

Börja med att logga in på vår kundportal. Här kan du alltid hitta dina bokningar, oavsett hur ni har bokat, manuellt eller via EDI eller annan metod.

Så fort transporten har startat kan du följa enhetens position. Det låter dig bättre schemalägga dina lagerpersonalresurser för att tömma eller lasta containern.

Pris & bokningsportal hittar ni här. Vill ni ha tillgång till detta kontakta Sales.

Leverans i tid

Vi planerar alla körningar noggrant för att säkerställa största möjliga precision i leveransen. Trots det kan det uppstå förseningar som ligger utanför vår kontroll, till exempel på grund av fel i containerstandarder eller på grund av köer på vägar eller terminaler.

Som kund kommer du givetvis alltid att informeras om förseningar på en transport så fort en situation uppstår.

Samtidigt vill vi bidra till att alla aktörer, inklusive rederier och terminaler, kan optimera sina funktioner och därigenom göra transportkedjan så effektiv som möjligt. Vi dokumenterar därför alla förseningar med angivande av orsak. Efter överenskommelse kan denna dokumentation användas av våra kunder i samband med rapportering till relevanta intressenter.