Hållbarhet

När omtanke och ett modernt tänk möts längs vägen

Hållbara **omtankar**

Mer än någonsin är det absolut nödvändigt för världen att vi alla tänker noga på hur vi gör saker. Och att vi tänker långsiktigt. Som nationer, företag och individer.
Vissa val och handlingar har större inverkan än andra och gör att vi kan göra en märkbar skillnad. Idag, imorgon och i framtiden. Vi baserar vårt ansvarsfulla beteende på vad vi kallar våra nio omtankar.

Nr. 1 - CO2-avtryck

Vi ska minska våra fordons koldioxidavtryck för varje körd kilometer med 50 %* * 2015-2025

En dag kommer våra lastbilar att vara klimatneutrala. En dag ...

Cirka 9 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp kommer från den svenska lastbilstransporter. Som transportföretag har vi därför ett stort ansvar att minska våra utsläpp.

Den viktigaste lösningen är ny teknik och inte minst alternativa bränslen. Av denna anledning är vi fullt engagerade i att leda vägen för hållbar teknik och gör detta i nära samarbete med lastbilstillverkarna.

Dessutom utbildar vi kontinuerligt våra förare i hållbara körtekniker.

Nr. 2 - Tomkörning

Vi ska minska transporterna av tomma sjöcontainers med 4 miljoner km * 2015-2025

En kilometer utan gods är en kilometer utan mening

När en container har lossats hos en kund lämnas den oftast tom tillbaka till hamnterminalen. Det släpps alltså ut stora mängder CO2 vid transport av tom container.

Lösningen på problemet kallas returlastning. Det innebär att den tomma containern används för att transportera varor motsatt väg. Detta kräver dock en extremt effektiv logistik. För att optimera vår andel av omlastningar och spara så många "tomma kilometer" som möjligt har vi därför implementerat ett par av transportbranschens ledande fleet management-system.

Nr. 3 - HÅLLBAR TEKNIK

Vi har ett ständigt fokus på ny och hållbar teknik

Hållbar godstransport börjar med tanken

Det säkraste sättet att släppa ut mindre CO2 är förstås att köra färre kilometer. Därför är det också grönt ansvar när våra kunder seglar sina containrar till eller från en dansk containerhamn snarare än att lossa i till exempel Hamburg och därmed öka vägtransporterna avsevärt.

Att vi enbart fokuserar på inlandstransporter med containergods ändrar givetvis inte det faktum att vi som transportör har en viktig uppgift att få våra många lastbilar att släppa ut så lite CO2 (och andra skadliga ämnen) som möjligt. . Vi följer därför kontinuerligt utvecklingen av nya och mer miljövänliga bränslen som biodiesel, biogas, vätgas och HVO, precis som vi aktivt deltar i utveckling och testning, t.ex. genom nära samarbete med relevanta aktörer.

I Sverige har vi våra egna gröna korridorer från Göteborg till kombiterminalerna i Eskilstuna, Hallsberg och Jönköping som redan idag trafikeras med elektrifierade tåg. Genom ett samarbete med Energifabriken, som tillhandahåller drivmedelscisterner på kombiterminalerna, drivs även samtliga lastbilar och truckar i kombination med tågen på HVO 100.

Vi är även drivande i flera HCT projekt (High Capacity Transport), där vi bl.a. kör dubbla 40ft container på både Borås och Örebro. Vi ingår även i projektet REEL. Där ett antal ledande aktörer i Sverige har gått samman för att skapa förutsättningar för att öka transformationshastigheten och för att säkerställa att Sverige tar en ledande position i omställningen till elektrifierade lastbilstransporter.

 

Nr. 4 - Gröna investeringar

Vi kommer att öronmärka 1 miljon kronor årligen* för gröna investeringar * Fram till 2025

Vi är gröna. Både i hjärtat och i vårt sätt att värdera resultat.

Vi anser att den gröna omställningen är viktig; både för klimatet, ekonomin och det enskilda företaget och medborgaren.

Vi har beslutat att vi varje år fram till 2025 öronmärka 1 miljon kronor i vår budget till gröna investeringar. Vi ser det alltså inte bara som vår skyldighet. Det är sunt förnuft med helhjärtad vilja.

Nr. 5 - Klimatkompensering

Vi vill göra det enkelt för våra kunder att klimatkompensera inlandsfrakten av sitt containergods

Vissa räkenskaper ska helst vara i rött

Mängden CO2 som ett företag indirekt släpper ut genom att transportera råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter i värdekedjan ingår i företagets totala utsläpp, jfr. scope 3 i Parisavtalet. Våra kunder behöver därför både kunna dokumentera och minimera detta CO2-utsläpp.

På Dania Connect kan vi ge giltiga siffror på utsläppen från varje enskild transportuppgift. Samtidigt har våra kunder ett både enkelt och pålitligt alternativ att neutralisera utsläpp ner till 1 ton och på så sätt förbättra sina CO2-konton.

Nr. 6 - SÄKER KÖRNING

Vi vill eliminera olyckor helt* för anställda, lastbilschaufförer och omgivningen * 2025

Säkerheten först, sist och däremellan

Våra lastbilar kan väga upp till 74 ton med släp och container. När det gäller trafiksäkerhet och säkerhet i samband med lastning och lossning är vi därför kompromisslösa.

För att helt eliminera olyckor utbildar vi kontinuerligt våra förare. Samtidigt bygger vi genom ständigt fokus ett gemensamt tänkesätt, där varje handling och varje val bygger på mantrat ”säkerhet först, sist och däremellan”.

Som ett viktigt inslag i vårt arbete med säkerhet har vi gjort det enkelt och effektivt för förare och andra anställda att anmäla eventuella olyckor i trafiken. På så sätt säkerställer vi att alla olyckor rapporteras systematiskt och att vår Lost Time Injury Frequency (LTIF) ständigt uppdateras – och minskar. Mot noll.

Nr. 7 - Arbetsvillkor

Vi kommer att se till att alla anställda har ordnade arbetsvillkor enligt gällande kollektivavtal

När det kommer till arbetsvillkor talar vi alla samma språk

Som företag handlar ansvarsskyldighet också om att ta väl hand om de människor som tillbringar nästan hälften av sina vakna timmar i företagets tjänst.

På Dania Connect lägger vi stor vikt vid att alla anställda är anställda enligt gällande kollektivavtal. I vår värld är vi alla likadana. Oavsett hudfärg, religion och nationalitet.

Nr. 8 - Hälsa och välbefinnande

Vi ska maximera hälsan och välmåendet för anställda och åkare genom nöjdhetsundersökningar och kontinuerliga insatser

Vi mäter några resultat i leenden

För att upprätthålla en god hälsa och välbefinnande bland våra anställda och åkerier genomför vi minst en årlig nöjdhetsundersökning.

Utifrån inkomna svar och våra mätningar av hälsa och sjukfrånvaro anpassar vi kontinuerligt arbetsmiljön för våra medarbetare.

Nr. 9 -Lokal hänsyn

Vi vill anpassa våra transporter utifrån en grundlig genomgång av dem lokala förutsättningar

Säkerhet är (också) en fråga om rätt tid och plats

Dania Connect erbjuder med konceptet "Review with Consideration" att genomföra en lokal hänsynsgranskning. Granskningen följer en standardmall och fylls i elektroniskt av en specialutbildad förare.

Med "Granska med omtanke" granskar vi bl.a. lokala trafikförhållanden, skolvägar, körmönster och fysiska förhållanden kring kundens last- och lossningsanläggningar. Allt i syfte att maximera säkerheten för både lokalsamhället, kundens medarbetare och vårt eget folk.