Om Dania

Hos Dania Connect gör vi världen mindre, vägen kortare och transporten av sjöcontainer mer hållbar.

Sedan 1938 har Dania Connects effektiva flotta av tåg, dragbilar kopplat ihop de skandinaviska containerhamnarna med inrikes start- och slutdestinationer för utländskt gods.

Varje last hanteras och transporteras med nödvändig precision – och med dokumenterat ansvar gä till klimat, miljö, säkerhet och arbetsförhållanden.

Under ett kvarts sekel har det runnit ljusblått blod i vårt företags ådror. Ett arv som fortsätter att definiera oss i både attityd och handling.

Hos Dania Connect är alla vägar därför utförda med rätt värderingar- och omtanke.

×

Ägarna av Dania Connect

Koncernchefen Frank Hjortekær-Jensen (bild) äger 50,1% av moderbolaget bakom Dania Group, medan resterande 49,9% ägs av den danska private equity-fonden Blue Equity. 2012 tog Frank över ägandet av Dania Connect A/S (då Dania Trucking A/S) från A.P.Møller – Mærsk-koncernen i ett management buyout, medan Blue Equity köpte in sig i bolaget 2022. Dessutom har hela ledningen och majoriteten av de anställda har en ägarandel i Dania Group.

Frank har stor erfarenhet från transportindustrin, precis som ledarskapsutbildningar från sina år på rederisidan. Detta lyser fortfarande igenom hela verksamheten. Inte minst när det kommer till affärsetik och omtanke.

Frank Hjortekær-Jensen på LinkedIn

En lång historia. Kort

1938
Fraktagenturen Thor Jørgensen A/S (TJ) grundas i Köpenhamn.
1976
Dania Trucking A/S blir ett eget bolag.
2007
APMM:s inlandsverksamhet, inklusive Dania Trucking A/S, separeras i en separat division och blir en del av APM Terminals.
2020
Som en del av en uppdatering av företagets profil byter Dania Trucking A/S namn till Dania Connect A/S.
2023
Daniakoncernen köper Sveriges största transportör av fraktcontainrar, GDL Sjöcontainer AB.
1965
Som första byrå i Danmark erbjuder TJ transporter från hamn till dörr.
1987
A.P. Møller - Maersk-gruppen tar över TJ och Dania Trucking A/S.
2012
Ledningen för Dania Trucking A/S tar över företaget i ett management buyout.
2022
Den danska kapitalfonden Blue Equity köper 40 % av Dania Connect A/S.
1938
Fraktagenturen Thor Jørgensen A/S (TJ) grundas i Köpenhamn.
1965
Som första byrå i Danmark erbjuder TJ transporter från hamn till dörr.
1976
Dania Trucking A/S blir ett eget bolag.
1987
A.P. Møller - Maersk-gruppen tar över TJ och Dania Trucking A/S.
2007
APMM:s inlandsverksamhet, inklusive Dania Trucking A/S, separeras i en separat division och blir en del av APM Terminals.
2012
Ledningen för Dania Trucking A/S tar över företaget i ett management buyout.
2020
Som en del av en uppdatering av företagets profil byter Dania Trucking A/S namn till Dania Connect A/S.
2022
Den danska kapitalfonden Blue Equity köper 40 % av Dania Connect A/S.
2023
Daniakoncernen köper Sveriges största transportör av fraktcontainrar, GDL Sjöcontainer AB.